Spis treści

Legalizacja zbiorników LPG

 

Wszystkie zbiorniki LPG montowane w Polsce posiadają 10 letnią ważność zbiornika. Po upływie tego okresu należy wykonać ponowną legalizację lub wymienić zbiornik na nowy. Maksymalny okres eksploatacji butli wynosi 20 lat (licząc od daty produkcji). Wyjątek od tej zasady stanowią zbiorniki, których dokumenty homologacyjne stanowią inaczej.


 

Legalizacja:

 •  Legalizacji podlegają zbiorniki z wybitym znakiem homologacyjnym 67R (praktycznie wszystkie produkowane zbiorniki w Polsce i nie tylko)
 •  Badanie zbiorników LPG pokolizyjne
 •  Legalizowane mogą być zbiorniki nie posiadające wybitego symbolu " K.E." (koniec eksploatacji)
 •  Legalizacja jest tańszym rozwiązaniem niż wymiana zbiornika na nowy
    
 •  po pozytywnym wyniku badań, ważność zbiornika zostaje przedłużona na kolejne 10 lat (jednak nie więcej niż 20 lat od daty produkcji zbiornika)

Pobierz Wniosek o wykonanie badania zbiornika

 

Wymiana:

 •  zbiornik nie posiada wybitego znaku homologacji 67R
 •  zbiornik posiada wybity symbol "K.E." , który oznacza koniec jego eksploatacji
   
 •  stan techniczny zbiornika nie pozwala na jego ponowną legalizację (korozja, nieszczelność lub inne uszkodzenia)

 

Zakres działań:

a) legalizacja zbiorników na gaz propan - butan w pojazdach samochodowych sprowadzanych z zagranicy (wg obowiązującego prawa, każdy samochód sprowadzany z zagranicy wyposażony w instalację gazową powinien być poddany badaniom zbiornika gazu celem dopuszczenia go do ruchu w Polsce)

b) przeprowadzanie badań doraźnych zbiorników samochodowych na gaz LPG - legalizacja doraźna - wykOnowana jest w przypadku braku dokumentów na zbiornik w okresie jego ważności - do 10 lat eksploatacji

c) przeprowadzanie badań okresowych zbiorników samochodowych na gaz LPG - legalizacja okresowa - wykonywana jest po upływie 10 lat użytkowania zbiornika i przedłuża jego eksploatację na kolejne 10 lat

d) demontaż i montaż nowego zbiornika w pojeździe wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacjiW sprawie terminów legalizacji zbiorników prosimy o kontakt z naszą firmą tel. 914648179,

Przed kontaktem prosimy spisać wszystkie dane z tabliczki znamionowej zbiornika - ułatwi to nam identyfikację zbiornika i określenie rodzaju niezbędnej legalizacji.Przykładowe tabliczki znamionowe

  ZBIORNIK TOROIDALNY (W MIEJSCE KOŁA ZAPASOWEGO)

  ZBIORNIK CYLINDRYCZNY (WALEC)


A - nazwa producenta; 
B - nr fabryczny; 
C - pojemność zbiornika; 
D - nr homologacji; 
E - data produkcji (rok/miesiąc); 
F - rok ważności zbiornika
G - średnica zbiornika;
H - wysokość zbiornika;
I - klasa zbiornika;