LEGALIZACJA ZBIORNIKÓW LPG

ZBIORNIK WIELOZAWÓR

 350 zł  

ZBIORNIK HOLENDERSKI

 450 zł  

ZBIORNIK Z POMPĄ

 550 zł
ZBIORNIK ZDEMONTOWANY

-100 zł

DOPŁATA DO ZBIORNIK PO WYRZEJ 50L

  50 zł

BADANIE POKOLIZYJNE

 250 zł

POŚWIADCZENIE ZBIORNIKA SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY POSIADAJĄCY ODBIÓR TDT

 250 zł

UTRUDNIONY  DEMONTAŻ, ZEWNĘTRZNY 2

 100 zł

Wymiana Filtra i oleju pompy + demontaż

 150 zł