LEGALIZACJA ZBIORNIKÓW LPG

ZBIORNIK WIELOZAWÓR

 320 zł  

ZBIORNIK HOLENDERSKI

 420 zł  

ZBIORNIK Z POMPĄ

 520 zł
ZBIORNIK ZDEMONTOWANY

-100 zł

BADANIE POKOLIZYJNE

 250 zł

POŚWIADCZENIE ZBIORNIKA SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY POSIADAJĄCY ODBIÓR TDT

 250 zł

UTRUDNIONY  DEMONTAŻ, ZEWNĘTRZNY 2

 100 zł