LPi – Liquid Propane Injection

Działanie systemu LPi może być porównane jedynie do działania systemu wtrysku benzyny: sprężony (ciekły) gaz jest doprowadzony do wtryskiwaczy. Układ zawiera zbiornik zintegrowany z pompą (1). Pompa podwyższa ciśnienie w przewodach i pompuje ciekły LPG do regulatora ciśnienia. Regulator ciśnienia (2) monitoruje nadciśnienie panujące w przewodach. W jego składzie znajduje się zawór odcinający, który jest otwarty przy przełączaniu zasilania z benzyny na LPG. Paliwo płynie do wtryskiwaczy (3) zamontowanych w kolektorze dolotowym. Nadmiar gazu płynnego jest zawracany do zbiornika przewodem zwrotnym poprzez regulator ciśnienia. Wtryskiwacze LPG są kontrolowane przez układ sterujący (LPE) za pomocą sygnałów sterujących wtryskiwaczami benzynowymi. Sygnały te pochodzą z systemu zarządzającego wtryskiem benzynowym i są transformowane na sygnały wtryskiwaczy gazowych. Wszystkie podstawowe funkcje diagnozowania i zarządzania silnikiem pozostają niezmienne.

Podstawowe elementy systemu: