Pomiar 3D na najmniejszej przestrzeni , nie wymaga wypoziomowanego stanowiska, na kołach nie ma elektronicznych głowic pomiarowych, pomiar poniżej 5 minut.

ZALETY

Najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie systemu 3d. Pomiar polega na precyzyjnym

 wyznaczeniu w przestrzeni pozycji osi obrotu czterech kół oraz osi skrętu kół przedniego zawieszenia przy wykorzystaniu technologii 3-wymiarowego modelowania. Ten sposób pomiaru pozwala na znaczne uproszczenie pomiaru geometrii zawieszenia - po wjechaniu pojazdem na płyty obrotowe zakładamy na koła głowice refleksyjne, przetaczamy pojazd o ok. 25 cm w tył i z powrotem - aby zmierzyć kąty osi sworznia zwrotnicy skręcamy koła - i w tym momencie ukazują się na ekranie pełne wyniki pomiaru . Czas pełnego pomiaru poniżej 5 minut. Nie trzeba dodatkowo unosić osi pojazdu ani wykonywać kompensacji bicia obręczy . Głowice refleksyjne zakładane na koła nie zawierają żadnych elementów elektronicznych - nie ma elektronicznych czujników, które mogłyby zostać uszkodzone w wyniku uderzenia lub upadku głowicy. Jest to system całkowicie bezkablowy. Głowice nie wymagają kalibracji ani idealnie zniwelowanego stanowiska, zbędne są elektroniczne płyty obrotowe.

W urządzeniu Geoliner 650 nie stosuje się żadnych głowic pomiarowych. Zamiast nich, co jest absolutną nowością w technice urządzeń do pomiarów i ustawiania geometrii kół, stosuje cztery montowane na kołach głowice refleksyjne będące w istocie rzeczy specjalnymi zwierciadłami wykonanymi z lekkich stopów metali, nie zawierającymi żadnych wrażliwych na czynniki otoczenia układów elektronicznych, ani optycznych. Ze wspomnianymi głowicami refleksyjnymi współpracują dwie kamery o wysokiej rozdzielczości, wyposażone w specjalnej konstrukcji obiektywy, zlokalizowane z dala od pojazdu, na końcówkach poziomej belki opartej na konsoli sterowniczej. Kamery te odbierają światło odbite przez głowice refleksyjne, a wygenerowany przez nie na tej podstawie sygnał przekazywany jest do komputera wchodzącego w skład zestawu. Zainstalowane w komputerze oprogramowanie do trójwymiarowego rozpoznawania obrazu, oblicza na podstawie otrzymanych sygnałów, położenie i orientację przestrzenną każdego z kół. Po zakończeniu obliczeń na monitorze prezentowane są wartości kątów geometrii wszystkich kół w innowacyjnej, przestrzennej i łatwej do odczytania formie. Jest to prawdziwie bezprzewodowy system – pomiędzy stanowiskiem do ustawiania geometrii kół, zamontowanymi na kołach, głowicami refleksyjnymi i konsolą sterowniczą urządzenia nie ma żadnych połączeń kablowych. Przy obsłudze urządzenia nie występuje również konieczność podnoszenia pojazdu, kompensacji bicia lub kołysania pojazdu. Możliwość wprowadzenia do praktyki urządzenia klasy Geoliner 650 zaistniała dzięki najnowszym zdobyczom optyki precyzyjnej i elektroniki w postaci cechujących się wysoką rozdzielczością kamer i układów o wielkiej skali integracji. Analiza obrazu zachodząca w Geoliner 650 bazuje na zastosowaniu szeregu mikroukładów połączonych równolegle, realizujących przebiegające z wysoką prędkością niezwykle złożone obliczenia. Niezależnie od opisywanych rozwiązań sprzętowych w urządzeniu Geoliner 650 wykorzystywany jest software rozpoznawania i analizy obrazu stanowiący owoc wieloletnich prac badawczo-rozwojowych. System 3D to niewątpliwie najłatwiejsze w obsłudze urządzenia do pomiarów i ustawiania geometrii kół pojazdów samochodowych, jakie kiedykolwiek zostało opracowane i wprowadzone do praktyki diagnostycznej. W trakcie procedury pomiarowo-ustawczej nawigacja na ekranie monitora systemu przebiega w sposób automatyczny, operator śledzi jedynie i wykonuje zalecenia systemu prezentowane w formie graficznej i tekstowej. W razie potrzeby istnieje również możliwość sterowania wszystkich operacji urządzenia przy wykorzystaniu pięciu klawiszy funkcyjnych mieszczących się w górnym rzędzie klawiatury. Na podstawie przekazanych przez kamery do komputera sygnałów program wyznacza obliczeniowo osie obrotu kół. Na tej podstawie, w dalszym ciągu procedury obliczeniowej, obliczane są: kąty zbieżności i pochylenia kół, kąt odchylenia geometrycznej osi jazdy od osi symetrii pojazdu oraz przesunięcie kół. Wartości tych parametrów prezentowane są na przejrzystym, trójwymiarowym obrazie graficznym wspomagającym również czynności regulacji. Możliwe jest również wywołanie ekranowej pomocy on-line dla każdego z mierzonych kątów. Podobnie łatwe jest wykonanie pomiarów kątów mierzonych przez skręcenie kół – po prostu najpierw skręca się koło kierownicze w lewo. System wykrywa obrót kołem kierowniczym i automatycznie zmienia rodzaj ekranu na ekran pomiaru kątów mierzonych przez skręcenie kół. Na ekranie tym prezentowane są wyznaczone obliczeniowo na podstawie sygnałów przekazanych przez kamery kąty: wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy, pochylenia osi sworznia zwrotnicy, różnica kątów skrętu kół oraz maksymalny kąt skrętu kół przy jednym obrocie w lewo i w prawo – i to wszystko bez żadnej ingerencji operatora, oprócz skrętu kołem kierowniczym. Dzięki nowoczesnym kamerom odstęp pomiędzy ścianą a środkiem płyt obrotowych dla osi przedniej wynosi tylko 1,75 m w stosunku do 2,80 m w zwykłych przyrządach do pomiaru osi za pomocą techniki kamerowej. Oszczędzamy zatem 1,05 m! Na tak małej przestrzeni mogą zostać przeprowadzone pomiary na wszystkich pojazdach seryjnych.

DANE TECHNICZNE

Możliwości pomiarowe :

 • kąt pochylenia kół osi przedniej i tylnejzbieżność całkowita i połówkowa kół osi przedniej i tylnej
 • kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy (przód)
 • kąt pochylenia sworznia zwrotnicy (przód)
 • przesunięcie kół (przód)
 • sumaryczny kąt pochylenia koła i pochylenia sworznia zwrotnicy (przód)
 • kąt skrętu kół
 • kąt geometrycznej osi jazdy
 • różnica zbieżności połówkowych (przód)
 • różnica kątów pochylenia koła i kątów wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
 • przesunięcie kół -tył
 • różnica kątów skrętu
 • Zbieżność połówkowa kół - ± 35° ± 0° 2'
 • Zbieżność całkowita kół przednich - ± 60° ± 0° 4'
 • Zbieżność całkowita kół tylnych - ± 40° ± 0° 4'
 • Pochylenie koła - ± 55° ± 0° 4'
 • Kąt wyprzedzenie sworznia zwrotnicy - ± 30° ± 0° 5'
 • Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy - ± 30° ± 0° 5'
 • Kąt odchylenia geometrycznej osi jazdy od osi symetrii - ± 35° ± 0° 2'
 • Kąt skrętu koła za pomocą kamer i ekranów refleksyjnych - ± 35° koło wew. i ± 70°koło zew.
 • Kąt skrętu koła na obrotnicach mechanicznych - ± 35°
 • Różnica kątów skrętu kół kierowanych - ± 40° ± 0° 1'
 • Zakres mocowania ramek - 11” – 22”